Menu:

Principal investigators


"Jožef Stefan" Institute

University of Ljubljana, Faculty of Medicine

University of Maribor, Faculty of Medicine

National laboratory of health, environment and food

Lek d.d., Ljubljana

JENKO – kemija, inovacije,konzultacije, zastopanja, d.o.o.

ACIES BIO d.o.o.