Menu:

 Oprema

CIPKEBIP Infrastrukturni program IO-0048, ki ga financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja prof.dr. Dušan Turk

CIPKEBIP Infrastrukturni program IO-0048, seznam raziskovalne opreme

CIPKEBIP Raziskovalna infrastruktura in Raziskovalne platforme

CIPKEBIP Evidenca opreme in cenik