Menu:

Dogodki

18. junij, 2013 Znanstvena delavnica BioQuant & DKFZ s CIPKeBiP

 

Sodelovanje CIPKEBIP z MPŠ: izobraževanje mladih raziskovalcev zaposlenih na CIPKEBIP na MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«, Jamova 39, Ljubljana razpisuje za študijsko leto 2013/2014 VPIS NA DOKTORSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ v podiplomske študijske programe:
1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3. EKOTEHNOLOGIJA
Obrazci za prijavo, pogoji za vpis, merila in postopek za izbiro kandidatov ter druge informacije o študiju so na voljo na domači spletni strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.

CiPKeBIP četrta letna koferenca & »Super-resolucijska mikroskopija«, 10. do 12. junij, 2013, Ljubljana, Slovenija (Program in knjižica s povzetki)

 

PRVO OBVESTILO O LETNI CIPKEBIP KONFERENCI z naslovom »Imunski odziv in mikrobiota gostitelja pri razvoju bolezni«.

Na konferenci bosta obravnavana dva pomembna vidika dejavnikov gostitelja povezanih z zdravjem in boleznijo, in sicer imunski odziv in črevesna mikrobiota. Teme konference bodo obravnavale prepoznavanje antigenov, molekularne mehanizme, ki sodelujejo v zgodnjem imunskem odzivu in značilnosti imunskega odziva v prebavilih ter vlogo mikrobiote pri razvoju imunskega odziva, zaščiti pred patogenimi mikroorganozmi in pri razvoju nekaterih presnovnih motenj (npr. diabetes).

Organizacijski odbor: prof.dr. Maja Rupnik, prof.dr. Dušan Turk, doc.dr. Livija Tušar

Vabilo na javno predstavitev novega učinkovitega zdravljenja raka

Vljudno vas vabimo, da se udeležite javne predstavitve novega učinkovitega zdravljenja raka, ki bo 9. septembra 2011 v Veliki Predavalnici na Institutu Jožef Stefan ob 11.00 uri. Dogodek organizira Institut Jožef Stefan v sodelovanju s tremi slovenskimi centri odličnosti CO CIPKEBIP, CO NANOCENTER in CO EN-FIST ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani Dogodek je organiziran z namenom, da se predstavi raziskovalno delo, ki je bilo objavljeno v prestižni znanstveni reviji NATURE NANOTECHNOLOGY (elektronska objava v avgustu in tiskana v septembru 2011): Georgy Mikhaylov, Urša Mikac, Anna A. Magaeva, Volya I. Itin, Evgeniy P. Naiden, Ivan Psakhye, Liane Babes, Thomas Reinheckel, Christoph Peters, Robert Zeiser, Matthew Bogyo, Vito Turk, Sergey G. Psakhye, Boris Turk, Olga Vasiljeva, Nanosized ferri-liposomes as a novel MRI-visible drug delivery system for targeting tumours and their microenvironment. 2011, Nature Nanotechnology< Pri raziskavi novega načina zdravljenja raka na osnovi učinkovitega dostavnega sistema za zdravila, ki je bil preizkušen na živalskem modelu, so sodelovali slovenski, ruski, nemški in ameriški raziskovalci. Vljudno vabljeni! Izjava za javnost

PRVO OBVESTILO O LETNI CIPKEBIP KONFERENCI z naslovom »Biosintezni in presnovni inženiring pri razvoju zdravil in procesov v industriji «, 15.-16. septembra 2011, Ljubljana, Slovenija

Glavna tema konference je načrtovanje in optimizacija industrijskih (bio)procesov za proizvodnjo majhnih bioaktivnih molekul in intermediatov naravnega ali sintetičnega izvora. Na konferenci bodo sodelovali industrijski in akademski raziskovalci iz različnih znanstvenih področij, kot so klasična industrijska mikrobiologija, sintezna kemija in bioinformatika ter novejše tehnologije kot so biosintezni inženiring, biotransformacije, kemobiosinteza in sintezna biologija (PDF).

23.6.2011 Odkritje nevarnih mikroorganizmov v gospodinjskih strojih (sporočilo za javnost- kliknite tukaj)

Prof. dr. Nina Gunde Cimerman je s sodelavci P. Zalar, M. Novak in G. S. de Hoog objavila znanstveni članek z naslovom »Dishwashers – A man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens», ki je s svojimi odkritji razburkal svetovno javnost in prestrašil ljudi. Kot pove že naslov znanstvenega članka, so pralni stroji idealno gojišče za nevarne mikroorganizme črno kvasovko, ki lahko povzročajo hude bolezni. Ti mikroorganizmi odlično uspevajo v ekstremnih pogojih, kjer so visoke koncentracije soli, detergentov in visoke temperature. Podobni pogoji so še v pralnih strojih in kavomatih. Več si lahko preberete v znanstvenem članku, ki je dostopen proti plačilu na naslednjem spletnem naslovu:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878614611000729

Predstavitev nove raziskovalne opreme centra

CIPKeBiP je v sredo, 2. marca 2011 predstavil novo vrhunsko raziskovalno opremo – masni spektrometer MALDI TOF/TOF in možnosti, ki se z njeno uporabo odpirajo slovenski znanosti in gospodarstvu. Ob tej priložnosti so spregovorili tudi o načrtih Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CO CIPKeBiP). Več o dogodku

Predstavitev v DZ

V Državnem zboru je okviru projekta Znanje žanje, v torek 1. marca 2011 ob 9.00 uri prof. dr. Dušan Turk, strokovni direktor, predstavil CIPKEBIP. Naslov predavanja je »PROTEINI – NOSILCI ŽIVLJENJA«(prezentacija). Več o dogodku

Okrogla miza na temo centrov odličnosti

V četrtek, 23. septembra 2010, je bila v okviru Slovenskih kemijskih dni 2010 v Mariboru organizirana okrogla miza, kjer se je predstavilo šest centrov odličnosti. Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov je predstavil strokovni direktor prof. dr. Dušan Turk.

Srečanje centrov odličnosti

V sredo 7. julija 2010 so se v prostorih Instituta Jožef Stefan v Ljubljani sestali vsi centri odličnosti (8), ki so nastali na podlagi Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. Srečanja sta se udeležila tudi minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič in generalna direktorica direktorata dr. Jana Kolar. Namen srečanja je bil predstavitev vsebinske in strokovne usmeritve dela, konkretnih ciljev ter razprava z ministrom. Dogodek so zaključili z novinarsko konferenco. Vsi centri odličnosti so predstavili svoje ambiciozne cilje in so utemeljili, kako bodo nadaljevali s svojim delom tudi po končanem obdobju financiranja. Poleg tega so poudarili, da je za obstoj centrov in njihov nadaljni razvoj ključnega pomena nakup vrhunske opreme, ki jo bodo nabavili z odobrenimi sredstvi. Vsi udeleženci so se strinjali z ugotovitvijo, da je razpis za razvoj centrov odličnosti spodbudil sodelovanje raziskovalne sfere ter gospodarstva k sodelovanju. Dogodek so objavili tudi na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Obisk ministra Gregorja Golobiča v Centru odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CIPKeBiP)

V ponedeljek, 21.6.2010 je CIPKeBiP obiskal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič. Program obiska se je zgodil v prostorih Instituta Jožef Stefan. Prof. dr. Dušan Turk, strokovni direktor centra, je v uvodu predstavil center odličnosti, zatem je sledila predstavitev organizacijske sheme (mag. Mateja Urlep, predsednica Sveta zavoda) ter predstavitev delovanja zavoda (dr. Livija Tušar, poslovna direktorica). Prvi del je zaključil prof. dr. Dušan Turk s predstavitvijo razvojno raziskovalnih projektov. V drugem delu dogodka je sledila razprava z ministrom ter tiskovna konferenca. Glavni zaključek srečanja z ministrom Golobičem je bil, da so centri odličnosti velika priložnost in spodbuda tako za raziskovalno sfero kot tudi za gospodarstvo in da pomembno prispevajo k dvigu konkurečnosti Slovenije. Delo centrov odličnosti bi moralo biti usmerjeno k raziskavam, inovacijam, odličnosti in predvidevanju potreb po inovacijah in raziskavah v bližnji in daljnji prihodnosti. Dogodek so objavili tudi na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 

14.-15. marec Otvoritvena konferenca