Menu:

Poslanstvo

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CIPKeBiP) povezuje znanje, izkušnje in tehnologije vrhunskih slovenskih raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo z raziskovanjem lastnosti in funkcije proteinov. Koordinator centra je Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo z Instituta Jožef Stefan, kot vodilna slovenska raziskovalna skupina na tem področju. Center odličnosti vključuje organizacije iz centralne in severovzhodne Slovenije, med njimi tudi majhna, srednja in velika podjetja.

Mednarodno sodelovanje in članstvo v mednarodnih telesih kot je npr. Evropski infrastrukturni projekt INSTRUCT, omogočajo dostop in uporabo najnovejših tehnologij in znanj za naše potrebe. Na področju proizvodnje in analize proteinov in določanja njihovih struktur se bo uporabljal »high-throughput« pristop, ki bo povečal prepustnost sistema, prav tako pa bo uporaba nanotehnologij zmanjšala zahtevano količino biološkega materiala potrebnega za raziskave. Te tehnologije bodo uporabljene v bioloških študijah s poudarkom na temah z biomedicinsko relevanco (infekcijske bolezni, signalne poti), in temah, pomembnih za okolje (adaptacija ekstremofilnih organizmov).

Izsledki raziskav in novo pridobljeno znanje bodo uporabljeni v razvoju tehnoloških procesov in načrtovanju skupnih projektov z industrijskimi partnerji. Pri teh je končni cilj odkritje, razvoj in sinteza zdravilnih učinkovin. Ustvarjeno znanje bo gonilna sila pri povečanju tekmovalnosti in konkurenčne uspešnosti slovenskih podjetij na biotehnološkem trgu. Center odličnosti bo prispeval tudi h kvalitetnejšemu izobraževanju mladih znanstvenikov na začetku njihove kariere v akademskih in industrijskih ustanovah.

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.