Menu:

Zaposlovanje

Januar 2018: Razpis za tehničnega/strokovnega sodelavca (dokumentacija)

Kandidati naj svoje prijave pošljejo prof.dr. Dušanu Turku po e-pošti: dusan.turk@ijs.si, cc ajda.taler@ijs.si in livija.tusar@ijs.si

Januar 2016: Razpis za dva kandidata za podoktorska sodelavca (dokumentacija)

Kandidati naj svoje prijave pošljejo prof.dr. Dušanu Turku po e-pošti: dusan.turk@ijs.si

Maj 2014: Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca pri izbranem mentorju za leto 2014 (dokumentacija)

Kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, naj svoje prijave pošljejo priporočeno ali prinesejo osebno (soba J422) na naslov CiPKeBiP, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, najkasneje do 4. 7. 2014.

Maj 2013: Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca pri izbranem mentorju za leto 2013 (dokumentacija)

Kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, naj svoje prijave pošljejo priporočeno ali prinesejo osebno (soba J422) na naslov CiPKeBiP, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. 6. 2013.

Junij 2012: Razpis za mesto doktorskega študenta (dokumentacija)

Kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, naj svoje prijave pošljejo na naslov CiPKeBiP, Jamova cesta 39, Ljubljana, najkasneje do 27. 8. 2012.

 

Avgust 2011: Razpis za mesto doktorskega študenta (zip arhiv)

Kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, naj svoje prijave pošljejo na naslov Livija.Tusar@cipkebip.org