Menu:

Ustanovni člani

  • Institut "Jozef Stefan"
  • Univerza v Mariboru ( Medicinska fakulteta )
  • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  • Univerza v Ljubljani ( Medicinska fakulteta, Biotehniska fakulteta )
  • Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana
  • JENKO - kemija, inovacije,konzultacije, zastopanja, d.o.o., JENKO Ltd.
  • ACIES BIO, biotehnoloske raziskave in razvoj, d.o.o.