Menu:

Vodje projektov


Institut "Jožef Stefan"

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana

JENKO – kemija, inovacije,konzultacije, zastopanja, d.o.o.

ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.